SDT: 036 560 1111
Email: hau.greenplus@gmail.com

Cây để bàn MS03

NỘI DUNG MẪU :(Cây cảnh để bàn làm việc là một loại cây cảnh dễ chăm sóc và sống tương đối sống bền. Từ xưa tới nay nhiều người quan niệm " Nhất nước nhì phân, tam cần tứ giống" Nhưng nói tới lựa chọn cây cảnh để bàn thì chúng ta nên lưu ý chọn " Nhất ánh sáng , nhì giống".)

Giá:
Liên Hệ
MUA HÀNG
2
2