SDT: 036 560 1111
Email: hau.greenplus@gmail.com

Hoa Phan-xi

Hoa Phan-xi nhỏ nhắn, hình dáng và màu sắc hoa rất đặc biệt thể hiện sức sống mạnh mẽ, đem lại sức khỏe đến cho bạn.

Giá:
20.000 đ
MUA HÀNG
  • Giống hoa to, sai hoa, hoa có nhiều màu sắc rực rỡ. Giá chưa bao gồm chậu.
  • Ý nghĩa: Hoa Phan-xi nhỏ nhắn, hình dáng và màu sắc hoa rất đặc biệt thể hiện sức sống mạnh mẽ, đem lại sức khỏe đến cho bạn.
2
2